Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2013

Poslední aktualizace: 24. 6. 2013

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 17. června 2013.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zajistil 2. úplnou aktualizaci ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 kompletně vlastními silami. Aktualizace byla provedena nad původní osnovou a formou prvních ÚAP Královéhradeckého kraje (včetně RURÚ, původně zpracováného firmou Ekotoxa).

Do doby realizace samostatného portálu pro aktualizované ÚAP Královéhradeckého kraje, bude 2. úplná aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje zveřejněna tímto způsobem.

Autor: Lucie Panušová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
VÝKRES HODNOT pdf 7034 kB 24.6.2013
VÝKRES LIMITŮ pdf 7574 kB 24.6.2013
VÝKRES ZÁMĚRŮ pdf 19037 kB 24.6.2013
VÝKRES PROBLÉMŮ pdf 20895 kB 24.6.2013
RURÚ - text 2013 pdf 36741 kB 9.12.2013
RURÚ - příloha karty jevů pdf 3014 kB 24.6.2013
Usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pdf 371 kB 24.6.2013
Doklad o projednání pdf 412 kB 9.12.2013
Poskytovatelé dat technické infrastruktury v KHK pdf 20 kB 24.6.2013