ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE - AKTUALIZACE 2013

24. 6. 2013 Autor: Lucie Panušová

Zveřejnění aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 podle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 byla projednána Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 17. června 2013.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zajistil 2. úplnou aktualizaci ÚAP Královéhradeckého kraje 2013 kompletně vlastními silami. Aktualizace byla provedena nad původní osnovou a formou prvních ÚAP Královéhradeckého kraje (včetně RURÚ, původně zpracováného firmou Ekotoxa).

Do doby realizace samostatného portálu pro aktualizované ÚAP Královéhradeckého kraje, bude 2. úplná aktualizace ÚAP Královéhradeckého kraje zveřejněna tímto způsobem.

Soubory ke stažení