Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování Seznam oprávněných investorů

Seznam oprávněných investorů

Poslední aktualizace: 25. 4. 2018

Seznam oprávněných investorů ve smyslu ustanovení § 23a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V seznamu uvedené subjekty, které jsou vlastníky, správci nebo provozovateli veřejné dopravní nebo technické infrastruktury, mají ve smyslu výše uvedeného ustanovení postavení tzv. Oprávněného investora, který je oprávněn požadovat, aby byl jednotlivě vyrozuměn o úkonech správního orgánu při projednávání návrhů zásad územního rozvoje, územního plánu nebo regulačního plánu.

seznam, včetně dotčeného správního územní, aktualizováno: 25.4.2018

xlsx Seznam oprávněných investorů (xlsx, 49 kB, 25.4.2018 15:36)
Název Korespondeční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
České dráhy a.s. Generální ředitelství, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 70994226 e52cdsf www.cd.cz vlastník části dopravní a technické infrastruktury nacházející se na dráze 24. 11. 2017,

doplnění: 28.2.2018

Dotčené území

Název Korespondenční adresa IČO ID datové schránky web důvod zařazení datum žádosti
Čepro a.s. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - Holešovice
60193531 hk3cdqj www.ceproas.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákona 4. 1. 2018

Dotčené území

NázevNázev Korespondenční adresaKorespondenční adresa IČOIČO ID datové schránkyID datové schránky webweb důvod zařazeníDůvod zařazení datum žádostidatum žádosti
Čepro a.s.Povodí Labe, s.p. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - Holešovice
Povodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
6019353170890005 hk3cdqjdbyt8g2 www.ceproas.czwww.pla.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu) 4. 1. 20189.1.2018

Dotčené území

NázevNázevNázev Korespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresa IČOIČOIČO ID datové schránkyID datové schránkyID datové schránky webwebweb důvod zařazeníDůvod zařazení důvod zařazení datum žádostidatum žádostidatum žádosti
Čepro a.s.Povodí Labe, s.p.GasNet, s.r.o. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - Holešovice
Povodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96 401 17 Ústí nad Labem
272955676019353170890005 rdxzhzthk3cdqjdbyt8g2 www.gasnet.czwww.ceproas.czwww.pla.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu)provozovatel, distribuční soustavy plynu dle zákona č. 458/2000 4. 1. 20189.1.201831.1.2018
Dotčené území

NázevNázevNázevNázev Korespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresa IČOIČOIČOIČO ID datové schránkyID datové schránkyID datové schránkyID datové schránky webwebwebweb důvod zařazeníDůvod zařazení důvod zařazenídůvod zařazení datum žádostidatum žádostidatum žádostidatum žádosti
Čepro a.s.Povodí Labe, s.p.GasNet, s.r.o.NET4GAS, s.r.o. Čepro, a.s.
Dělnická 213/212
170 00 Praha 7 - Holešovice
Povodí Labe, s.p,
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové
GasNet, s.r.o. Klíšská 940/96 401 17 Ústí nad Labem
NE4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8
P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
27295567601935317089000527260364 rdxzhzthk3cdqjdbyt8g28ecyjt9 www.gasnet.czwww.ceproas.czwww.pla.czwww.net4gas.cz vlastník a provozovatel produktovodu, tzn. Veřejné technické infrastruktury dle ustanovení odst. 1, písm. k), bodu 2 stavebního zákonasprávce veřejné technické infrastruktury na základě § č. 4 oddst. 1 zákona č. 305/2000 Sb. o povodích (provoz a údržba vodohospodářských děl ve vlastnictví státu)provozovatel, distribuční soustavy plynu dle zákona č. 458/2000provozovatel sití ve správě společnosti NET4GAS, s.r.o. 4. 1. 20189.1.201831.1.20183.4.2018

Dotčené území

NázevNázevNázevNázevNázev Korespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresaKorespondenční adresa IČOIČOIČOIČOIČO ID datové schránkyID datové schránkyID datové schránkyID datové schránkyID datové schránky webwebwebwebweb důvod zařazeníDůvod zařazení důvod zařazenídůvod zařazenídůvod zařazení datum žádostidatum žádostidatum žádostidatum žádostidarum žádosti
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689

415 5 Teplice

49099451 f7rf9ns www.scvk.cz provozovatel veřejné vodohospodářské infrastruktury 18.4.2018
Dotčené území