Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kraje (prosinec 2015)

Poslední aktualizace: 16. 12. 2015

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 15. prosince 2015 v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje , Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Autor: Lucie Panušová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Informace o dotačních programech KHK Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. pdf 1978 kB 16.12.2015
Návrh aktualizace generelu LAPV Ministerstvo zemědělství pdf 1383 kB 16.12.2015
IROP – Národní program Ing. Ilona Kunešová / Ing. Filip Novosád pdf 392 kB 16.12.2015
Aplikace § 55 odst. 4 stavebního zákona Ing. Václava Prokopová pdf 216 kB 16.12.2015
Kontroly na úseku ÚP Ing. Radana Smolová pdf 1295 kB 16.12.2015
Společné jednání X veřejné projednání – pořízení zápisu Bc. Drahoslava Vašková pdf 283 kB 16.12.2015
Novela zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pdf 454 kB 16.12.2015
Politika územního rozvoje ČR (aktuální informace) pdf 579 kB 16.12.2015
Právní stav územního plánu po vydání dvou či více změn pdf 598 kB 16.12.2015
Projekt společného zájmu pdf 119 kB 16.12.2015
Judikatura v ÚP pdf 369 kB 16.12.2015
Ostatní informace pdf 321 kB 16.12.2015
MINIS - novinky portálu ÚP Mgr. Josef Beneš ppt 2102 kB 16.12.2015
Vymezování ÚSES v územně plánovací dokumentaci Ing. Eva Voženílková pdf 2706 kB 8.1.2016