Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Informace z porady pracovníků úřadů územního plánování Královéhradeckého kaje (prosinec 2016)

Poslední aktualizace: 16. 12. 2016

Porada pracovníků měst a obcí vykonávajících agendu územního plánování, která byla uspořádána odborem územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se uskutečnila dne 13. prosince 2016 v zasedací místnosti P1. 906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Autor: Jitka Macková

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zápis z porady pdf 236 kB 16.12.2016
Dotační program 16RRD03 - územní plán (r. 2016) (Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS) pdf 206 kB 16.12.2016
Dotační program 17RRD03 - územní plán - MINIS (r. 2017) (Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS) pdf 207 kB 16.12.2016
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace (Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS) docx 63 kB 16.12.2016
Revize katastrálního operátu (Bc. Pavel Hylas, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj) pdf 1173 kB 16.12.2016
Aktualizace ZÚR KHK, Územní studie (Bc. Pavla Hofmanová, DiS.) pdf 2464 kB 16.12.2016
Platnost a evidence ÚPD (Bc. Pavla Hofmanová, DiS. pdf 803 kB 16.12.2016
Postavení úřadu územního plánování (Ing. Radka Jirásková) pdf 635 kB 16.12.2016
Informace z kontrol na ÚÚP (Ing. Radana Smolová) pdf 1021 kB 25.1.2017
Regulačřní podmínky v ÚP (Bc. Martin Herzog) pdf 665 kB 16.12.2016
Vymezování veřejných prostranství (Bc. Martin Herzog) pdf 505 kB 16.12.2016