Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeÚzemní plánování

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

Poslední aktualizace: 12. 2. 2018

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 4. 12. 2017 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Na základě toho Krajský úřad Královéhradeckého kraje zpracoval podle § 42 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018), kterou je povinen podle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona doručit veřejnou vyhláškou a zveřejnit. Podle § 42 odst. 2 stavebního zákona může každý do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky, tj. do 13. 3. 2018 uplatnit k návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) písemné připomínky. K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Po projednání návrhu této zprávy o uplatňování bude návrh upraven podle výsledků projednání a předložen Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ke schválení podle § 42 odst. 3 stavebního zákona.

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování pdf 538 kB 12.2.2018