Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování

14. 2. 2017 Autor: Pavla Hofmanová

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/131/2017 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016).

Před předložením této zprávy ke schválení krajskému zastupitelstvu podle § 42 odst. 3 stavebního zákona byl návrh zprávy projednán dle požadavku § 42 odst. 1 a 2 stavebního zákona. Schválená Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, jejíž plné znění je v příloze tohoto článku, obsahuje mimo jiné požadavky na aktualizaci Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje. V průběhu roku 2017 bude proces pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pokračovat výběrem zpracovatele návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA), a v 2. polovině roku konáním společného jednání o návrhu této aktualizace.

Soubory ke stažení

  • Aktualizace č. 2 (pdf, 635 kB, 14.2.2017)

    Zásad územního rozvoje KHK – zpráva o uplatňování