Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKoncepční dokumentyStrategie rozvoje kraje 2014-2020

Strategie rozvoje kraje 2014 -2020

Poslední aktualizace: 29. 5. 2014

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 je jedním z významných koncepčních dokumentů strategického zaměření určující hlavní směry rozvoje kraje na období sedmi let. Nastavení předběžných podmínek Evropské unie ve vazbě na Strategii regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 vyžaduje nastavení základních strategických dokumentů do roku 2020.

Stanovení krajské rozvojové strategie je základní fundament pro přípravu Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014 – 2020. Tento rozvojový dokument je důležitou součástí pro strategické plánování ve vazbě na priority České republiky i Evropské unie vedoucí k posílení absorpční kapacity Královéhradeckého kraje.

Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 – 2020 byla přijata na základě usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. ZK/14/828/2014 ze dne 28. 4. 2014

Autor: Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Příloha č. 5 SEA hodnocení: Stanovisko MŽP k návrhu koncepce "Strategie rozvoje KHK 2014 -2020" pdf 190 kB 29.5.2014
Příloha č. 5 SEA hodnocení: Vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti pdf 514 kB 29.5.2014
Příloha č. 5 SEA hodnocení: Vyhodnocení vlivu koncepce dle zák. 100/2001 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí pdf 2575 kB 29.5.2014
Příloha č. 5 SEA hodnocení pdf 87 kB 29.5.2014
Příloha č. 4 Výstupy evaluace pdf 239 kB 29.5.2014
Příloha č. 3 PESTLE analýza pdf 221 kB 29.5.2014
Příloha č. 2 Vnější strategický rámec pdf 171 kB 29.5.2014
Příloha č. 1 Profil kraje pdf 4617 kB 29.5.2014
Strategie rozvoje kraje 2014 -2020 pdf 1525 kB 29.5.2014