Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajePrůmyslové zóny

Průmyslové zóny

Poslední aktualizace: 12.5.2010 10:23

V Královéhradeckém kraji se nachází množství průmyslových zón, které přináší ekonomický potenciál a významně ovlivňují míru nezaměstnanosti v kraji vysokým počtem vytvořených pracovních míst.

V Královéhradeckém kraji se nachází množství průmyslových zón, které přináší ekonomický potenciál a významně ovlivňují míru nezaměstnanosti v kraji vysokým počtem vytvořených pracovních míst.

Průmyslová zóna Solnice - Kvasiny

Na základě Usnesení Vlády ČR č. 1100 ze dne 31. 8. 2005 a č. 550 ze dne 10. 5. 2006 byla schválena podpora projektu rozvoje Strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Projekt je rozdělen do dvou hlavních akcí financovaných v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (PPPNI), a to na "vnitřní zónu", kde je investorem a příjemcem dotace město Solnice a na "regionální infrastrukturu", kde je investorem a příjemcem dotace Královéhradecký kraj.

Vnitřní zóna

(v závorce uveden rok realizace)

 • Výkupy pozemků (2005 - 2008)
 • Vykupy nemovitostí podmiňující výstavbu (2007)
 • ČOV Solnice (2007)
 • Úprava ul. "Rychnovská" (2005)
 • Hrubé terénní úpravy (2008)
 • Zpevněné plochy (2008)
 • Přeložky elektrického vedení (2008)
 • Demolice objektů bydlení (2008)
 • Sadové úpravy (2008)
 • Výstavba náhradních objektů bydlení (2008)
 • Inženýrské sítě (2008)
 • Přístup pro pěší do PZ (2008)
 • Cyklostezka - přístup do PZ (2008)

Regionální infrastruktura

Dopravní infrastruktura (v závorce uveden rok realizace):

 • Akce administrované krajem (silnice II. a III. třídy)
  • II/318 Rychnov - nábřeží (2005)
  • II/318 Rychnov - Zbuzany (2005)
  • III/29851 Dobruška - Dobré (2005)
  • III/29844 Houdkovice - Byzhradec (2005)
  • III/29845 Solnice - Byzhradec (2005)
  • III/31813 Liberk (2005)
  • II/318 a II/321 Častolovice - Solnice (2007)
  • I/11 a II/318 Častolovice - okružní křižovatka (2007)
  • II/321 Solnice - Skuhrov (2008)
  • II/31817 Solnice - Kvasiny, ul. Zámecká (2008 - 2009)
  • III/3216 + III/3217 Kvasiny - Ještětice (2008 - 2009)
  • II/318 a II/321 Častolovice - Solnice, 2. stavba (2009 - 2010)
  • II/321 Solnice obchvat II. etapa (-)
  • II/321 Solnice obchvat III. etapa (2009 - 2010)
  • III/318 Kvasiny, křižovatka - nádraží ČD (2009)

   
 • Akce administrované Ředitelstvím silnic a dálnic (silnice I. třídy)
  • I/14 Rychnov nad Kněžnou - průtah, 2. etapa (2007)
  • I/11 a II/318 Častolovice (2007)
  • I/14 Vamberk - Solnice (2007)
  • I/11 Třebechovice - Týniště - rozšíření (2008)
  • I/14 Vamberk - rozšíření (2008)
  • I/14 Náchod - Nové Město nad Metují (2008)
  • I/11 Častolovice - Lípa (2008)
  • I/11 a I/37 (II/318) Čestice (2008 - 2009)

Školství

 • Rekonstrukce ZŠ Solnice (2006)
 • Rekonstrukce ZŠ Kvasiny (2007)
 • Skuhrov nad Bělou - jídelna (2007)
 • Stavební úpravy a nástavba MŠ Solnice (2008)
 • Rekonstrukce školských zařízení, Rychnov nad Kněžnou (2008 - 2009)
 • Stavební úpravy a přístavba DM, Dobruška (2008 - 2009)

Infrastruktura pro bydlení

 • ZTV - sídliště Litohradská (21 rodinných domů, 2007 - 2008)
 • ZTV - bytové domy střed Kvasiny (45 b.j., 2008)
 • ZTV - sídliště lokalita Zámecká (Kvasiny, 2009 - 2010)
 • ZTV - sídliště lokalita "Bažantnice" (-)
 • ZTV - sídliště lokalita "Hamernice - jihovýchod" (-)

Ostatní

 • Integrovaný dopravní systém IREDO (2007)
 • Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou (2008)
 • Požární stanice a sídlo územního odboru Rychnov nad Kněžnou (2009 - 2010)

Autor: Pavlína Peršinová

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Průmyslové zóny v Královéhradeckém kraji pdf 76 kB 30.5.2008