Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeNárodní dotační programy

Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018

Poslední aktualizace: 18. 10. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ke dni 11.října dotační podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018, pro obce do 3000 obyvatel. Lhůta pro příjem žádostí končí 15. 1. 2018.

Podpora se poskytuje v sedmi dotačních titulech - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku, Podpora zapojení generací do komunitního života v obci, Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, Podpora obnovy místních komunikací, Podpora obnovy sportovní infrastruktury a Podpora rozvoje strategických průmyslových zón.

Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.


Více informací naleznete v příloze a na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ZDEAutor: Petr Kamenický

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2018 pdf 296 kB 18.10.2017