Konference „Příležitosti pro města a obce v období 2014 – 2020“ v Hradci Králové

11. 9. 2014 Autor: Lucie Richtr

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací pořádají konferenci na téma „Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020“, která se bude konat v pátek 24. října 2014 od 9:30 hod. v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Akce se uskuteční pod záštitou 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.

Konference je určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU. Na konferenci jsou vítáni i další regionální aktéři nejen z veřejné správy.

Hlavními tématy konference jsou aktuální informace o stavu přípravy a nastavení výzev pro čerpání v novém programovém období EU 2014-2020. Na konferenci vystoupí Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj. Zazní nové informace, týkající se regionální politiky ve vazbě na programové období 2014-2020. Budou představeny možnosti podpory rozvoje měst a obcí, zejména podpory z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále budou prezentovány nové role úřadů regionálních rad v programovém období 2014-2020. Také na konferenci bude představena koncepce Regionální stálé konference, aktuální stav příprav Královéhradeckého kraje, integrovaná strategie Hradecko-pardubické aglomerace ad.

Vstup na konferenci je zdarma.
Odkaz na registraci uveden v pozvánce.
kontaktní e-mail je rozvoj@cirihk.cz .
Bližší informace jsou zveřejněny na www.cirihk.cz .

Soubory ke stažení