Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2014

Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014

Poslední aktualizace: 16. 5. 2014

Pravidla vč. rozdělení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a formuláře žádostí, hlášení a vyúčtování jsou zveřejněny na konci této zprávy.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 28. dubna 2014 usnesením č. ZK/14/836/2014 schválilo Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 (dále jen „pravidla“).

Pravidla obsahují rozdělení vázaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím GŘ HZS ČR, a to v následujících oblastech:

14JPO01              Zabezpečení akceschopnosti JPO II (příjemci jsou zveřejněny v pravidlech)

14JPO02              Na mzdové výdaje a zákonné pojištění pro JPO II a JPOIII (příjemci jsou zveřejněny v pravidlech)

14JPO03              Výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněné zásahy JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod

                              a na věcné vybavení neinvestiční povahy (podrobnosti k jednotlivým výdajům jsou uvedeny v pravidlech).

Autor: Ondřej Knotek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Vzor dodatku ke smlouvě pro uhrazení zásahů v období září - prosinec 2014 pdf 277 kB 16.5.2014
Formulář pro vyúčtování neivestiční účelové dotace v oblasti 14JPO03 docx 38 kB 16.5.2014
Sumarizační tabulka k příloze č. 2.1 xls 133 kB 16.5.2014
Žádost obce o náhradu nákladů na zásah jednotky sboru dobrovolných hasičů obce mimo vlastní územnéí obvod docx 26 kB 16.5.2014
Vzor smlouvy pro oblast 14JPO03 pdf 402 kB 16.5.2014
Formulář pro vyúčtování neivestiční účelové dotace v oblastech 14JPO01 a 14JPO02 docx 36 kB 16.5.2014
Vzor smlouvy pro oblast 14JPO01 a 14JPO02 pdf 418 kB 16.5.2014
Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neivestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 pdf 356 kB 16.5.2014