Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014

16. 5. 2014 Autor: Ondřej Knotek

Pravidla vč. rozdělení účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a formuláře žádostí, hlášení a vyúčtování jsou zveřejněny na konci této zprávy.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dne 28. dubna 2014 usnesením č. ZK/14/836/2014 schválilo Pravidla pro poskytování a čerpání účelové neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královéhradeckého kraje na rok 2014 (dále jen „pravidla“).

Pravidla obsahují rozdělení vázaných prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu prostřednictvím GŘ HZS ČR, a to v následujících oblastech:

14JPO01              Zabezpečení akceschopnosti JPO II (příjemci jsou zveřejněny v pravidlech)

14JPO02              Na mzdové výdaje a zákonné pojištění pro JPO II a JPOIII (příjemci jsou zveřejněny v pravidlech)

14JPO03              Výdaje na odbornou přípravu, za uskutečněné zásahy JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS mimo její územní obvod

                              a na věcné vybavení neinvestiční povahy (podrobnosti k jednotlivým výdajům jsou uvedeny v pravidlech).

Soubory ke stažení