Vyúčtování dotace pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v roce 2015

11. 1. 2016 Autor: Ivan Guman

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2015, které byly schváleny zastupitelstvem kraje 14. 9. 2015, je možné využívat do 31. prosince 2015.

V souladu spříslušnou Metodikou Královéhradeckého kraje a se Smlouvou o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje musí být přidělená dotace za rok 2015 řádně vyúčtována a předložena Královéhradeckému kraji na předepsaném formuláři nejpozději do 1. února 2016 (rozhodující je datum poštovního razítka nebo podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Upozorňujeme na to, že součástí vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2015 je i čestné prohlášení o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení) a zdravotním pojišťovnám, u kterých jsou registrovaní zaměstnanci.

Závěrečnou zprávu, požadované tabulky a další dokumenty posílejte na adresu:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03

Hradec Králové

Informace k vyúčtování a závěrečné zprávě v případě potřeby podá:

Štěpánka Konečná tel.: 495 817 573, e-mail: skonecna@kr-kralovehradecky.cz

Mgr. Robert Černý, tel.: 495 817 432, e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz

.

Soubory ke stažení