Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2015Sociální oblast

Dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby

Poslední aktualizace: 12. 5. 2015

Královéhradecký kraj vyhlašuje Dotační program pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015

Podmínky dotačního řízení:

Dotace zrozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Podmínky poskytnutí dotace upravují Zásady dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 (dále jen Zásady), viz. příloha.

Formulář žádosti bude k dispozici na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje do 15.6.2015.

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 15. června, nejpozději 7. července 2015 včetně. Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

50003 HradecKrálové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Zásady dotačního řízení Zásady dotačního programu pro podporu nehospodářských činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2015 pdf 449 kB 12.5.2015
Přílohy k žádosti KHK 2015 cociální_navazující doc 38 kB 15.6.2015
Formulář žádosti xls 376 kB 29.6.2015