Avízo o dočerpání dotace na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2015

14. 12. 2015 Autor: Ivan Guman

Upozorňujeme Vás na povinnost vyplývající z dotační smlouvy v rámci Programu na podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2015.

Do 15. ledna 2016 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje) zašle příjemce zprávu o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části písemně na odbor sociálních věcí, dokument podepíše statutární zástupce organizace.

Formuláře pro samotné vyúčtování budou zveřejněny v nejbližší době.

Soubory ke stažení