Schválené dotace v oblasti kultury a památkové péče

12. 5. 2015 Autor: Petr Kamenický

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 11.5. 2015 poskytnutí dotací v oblasti kultury a památkové péče

Pro oblast kultury a památkové péče byla na rok 2015 alokována celková částka 9.971.374 Kč.

Z toho bylo rozděleno:


1.949.720 Kč v dotačním programu 15KPG01 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

6.531.250 Kč v dotačním programu 15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

220.000 Kč v dotačním programu 15KPG03 Podpora publikační činnosti a literatury

1.270.000 Kč v dotačním programu 15KPG04 Obnova historických varhan


Výsledek procesu hodnocení a schválené příjemce dotací naleznete v přílohách.Soubory ke stažení