Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeKrajské dotační programyArchivKrajské dotace pro rok 2014Sociální oblast

Dotační program na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2014

Poslední aktualizace: 1. 4. 2014

Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2014.

 Podmínky dotačního řízení:

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti předložené na předepsaném písemném formuláři s přílohami. Žádost se předkládá v jednom vyhotovení.

Vzhledem k tomu, že se v minulosti u řady organizací vyskytly nedostatky v plnění závazků plynoucích ze zásad a dotační smlouvy, důrazně doporučujeme přečíst si Zásady dotačního řízení a návrh dotační smlouvy.

Formulář žádosti , metodika a zásady dotačního řízení jsou k dispozici na odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový pivovar, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové  a na internetové adrese: www.kr-kralovehradecky.cz

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 30. dubna 2014 včetně (Rozhodující je datum razítkapodací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí  

Pivovarské náměstí 1245   

500 03    Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz

Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého kraje.

Autor: Ivan Guman

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Formuláře žádosti na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2014 xls 382 kB 1.4.2014
Příloha 3 k žádosti - obsahová část doc 38 kB 1.4.2014
Zásady Dotačního programu na podporu navazujících činností a prorodinných aktivitv roce 2014 pdf 1179 kB 1.4.2014