Informace pro žadatele/příjemce dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci dotačních programů na rok 2020

2. 4. 2020

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou České republiky z důvodu epidemie vyvolané koronavirem COVID-19 a za účelem eliminace případných nejasností v postupu při uzavírání smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v rámci jeho dotačních programů na rok 2020 nebo při využívání již poskytnuté dotace na realizaci projektu sdělujeme v příloze důležité informace pro žadatele/příjemce dotací a žádáme je, aby se s nimi seznámili. V případě potřeby se žadatelé/příjemci dotací mohou obrátit na pracovníky oddělení krajských dotací, a to nejlépe prostřednictvím e-mailu.

Soubory ke stažení