Čistá obec, čisté město, čistý kraj - zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady

29. 3. 2018 Autor: Ondřej Slavík

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo na svém zasedání dne 19. června 2017 rozdělení finanční podpory z programu "Zajištění plnění povinností obcí v oblasti nakládání s odpady" 2017. Na základě výzvy k předkládání žádostí o dotace od 25. dubna 2017 do 15. května 2017 bylo podáno 10 žádostí s celkovým požadavkem 1,102 mil. Kč. V příloze je uvedeno schválené rozdělení určené finanční alokace programu ve výši 910.000 Kč.

Soubory ke stažení