Výroční akce programu Interreg V-A ČR - Polsko

6. 9. 2017 Autor: Roman Klíma

Slezské vojvodství, spolu s Moravskoslezským krajem, Euroregionem Těšínské Slezsko a Společným sekretariátem programu srdečně zve všechny zájemce na Výroční akci programu Interreg V-A ČR - Polsko, která se bude konat ve dnech 5. - 6. října 2017 v Istebné - na významném místě, které leží na trojmezí Polska, České republiky a Slovenska.

Výroční akce je skvělou příležitostí k prezentaci výsledků realizace programu v česko-polském pohraničí a poskytuje také možnost předávání informací o komplexní podpoře rozvoje česko-polské hranice pomocí evropských fondů a umožňuje výměnu zkušeností mezi příjemci a zástupci implementačních orgánů. Účastníci budou mít nejenom možnost zúčastnit se konference týkající se programu, ale také poznat kulturní dědictví této oblasti, místa realizace projektů během poznávacího výletu Study Tour a aktivně se zúčastnit přeshraničního Běhu přátelství Interreg.

Všechny potřebné informace, včetně pokynů k registraci, naleznete na webové stránce Výroční akce 2017.