Školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, prioritní osa 3 - Vzdělávání a kvalifikace

6. 2. 2019 Autor: Roman Klíma

Dne 22. února 2019 se v sálu Jana Letzela (zastupitelstva) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové uskuteční školení pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení bude zaměřeno na prioritní osu 3 - Vzdělávání a kvalifikace. Pro tuto prioritní osu byla vyhlášena již poslední výzva. Podrobnější informace naleznete na krajské stránce k programu zde - sekce "INTERREG V-A Česká republika - Polsko (pro období 2014-2020)" - Aktuality.