Školení pro příjemce v programu Interreg V-A Česká republika - Polsko (prioritní osa 2)

28. 5. 2018 Autor: Roman Klíma

Královéhradecký kraj, ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj ČR (oddělení pro NUTS II Severovýchod), pořádá dne 12. června 2018 od 10:00 do 13:30 hodin v sále Albrechta z Valdštejna Krajského úřadu Královéhradeckého kraje školení pro příjemce v rámci programu Interreg V-A Česká republika - Polsko. Školení je primárně určeno pro příjemce dotace z Královéhradeckého a Pardubického kraje u projektů v prioritní ose 2, podpořených na zasedání Monitorovacího výboru programu dne 15. března 2018 (tj. pro doposud neproškolené příjemce), mohou se ho ale zúčastnit i další zájemci.

Pozvánku na školení, program školení, odkaz na přihlášku a další informace naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020) v sekci Aktuality.