Školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko

19. 10. 2016 Autor: Roman Klíma

Společný sekretariát programu ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pořádá školení pro potenciální žadatele v prioritní ose 1 - Společné řízení rizik. Školení se uskuteční dne 26. 10. 2016 v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sál Jana Letzela (zastupitelstva), od 10:30 do 14 hodin.

Oprávnění příjemci dotace: orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení, organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy, nestátní neziskové organizace, pokud jsou součástí integrovaného záchranného systému nebo systému krizového řízení.

V rámci uvedené prioritní osy jsou podporovány investice do rozvoje společných či propojených systémů prevence, monitoringu, reakce a odstraňování následků rizik, investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat po obou stranách hranice, podporována je rovněž společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek a složek krizového řízení zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti.

Nahlášení účasti na školení zasílejte na e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz nejpozději do 21. 10. 2016.

Pozvánka s podrobnějšími informacemi - viz www.cz-pl.eu/zadatel-seminare.html