Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotace

Seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Poslední aktualizace: 2. 9. 2015

Dne 14. října 2015 se v zasedací místnosti P1.906 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové (objekt Regiocentrum Nový pivovar) uskuteční druhý regionální seminář pro žadatele do programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Pozvánku na seminář, závaznou přihlášku a program semináře naleznete na webové adrese Interreg V-A ČR - Polsko (pro období 2014-2020).

Autor: Roman Klíma