Připravuje se vyhlášení 4. výzvy programu INTERREG EUROPE

29. 12. 2017 Autor: Roman Klíma

Na 7. zasedání Monitorovacího výboru programu INTERREG EUROPE, který proběhl ve dnech 12. a 13. prosince 2017 v Tallinu, byly projednány podmínky pro 4. výzvu.

Tato výzva proběhne v prvním pololetí roku 2018, otevřena by měla být v květnu a ukončena do poloviny června 2018. Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konečné rozhodnutí a podmínky budou domluveny Monitorovacím výborem v březnu 2018 v Sofii (Bulharsko) a krátce poté bude na stránkách programu zveřejněn balíček pro žadatele. Na stránkách MMR ČR naleznete další informace.