OBĚDY DO ŠKOL IV - ŠKOLNÍ ROK 2020-21

25. 9. 2020 Autor: Lucie Feuchter

Ve školním roce 2020 - 21 je zapojeno v projektu 88 školních zařízení. Potvrzování dětí s nárokem na podporu z projektu probíhá na Úřadech práce v období červen - září 2020.

Další vlna potvrzování dětí bude probíhat v lednu 2021. Nově zapojené děti se pak budou stravovat z projektu od února 2021.

Pokud se některé školy nestihly přihlásit do projektu včas, bude možné se zapojit v případě zájmu alespoň pro 2. pololetí školního roku. V tomto případě se školy musí přihlásit nejpozději do 15. listopadu 2020, a to mailem na lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz .

Hlavní cíl projektu:

dětem ve vážné sociální nouzi:

 • zajistit pravidelnou kvalitní stravu
 • vypěstovat zdravé stravovací návyky

Vedlejší cíle:

 • zlepšení fyzické, psychické a emoční kondice dětí
 • zlepšení docházky dětí ze socio-ekonomicky slabých rodin v předškolním a školním vzdělávání
 • zapojení dětí do kolektivu
 • lepší komunikace s učitelem, delší udržení pozornosti
 • zlepšení vzájemné spolupráce mezi rodiči a školou
 • účast na odpoledních a volnočasových aktivitách
 • vyrovnání startovní pozice
 • prevence celoživotní stigmatizace

Podmínky zapojení do programu:

 • děti 3-15 let z rodin v hmotné nouzi
 • oběd musí být sněden ve škole
 • nejedná se o přímou finanční podporu rodin
 • pomoc je poskytována přímo dítěti

Fungování programu:

MPSV - řídící orgán:

Krajský úřad:

 • předkládá projektovou žádost, závěrečnou zprávu a vyúčtování
 • oslovuje školy - sbírá podklady pro projektovou žádost (odhad zapojených dětí a počet obědů)
 • celkově řídí projekt

Úřad práce:

 • identifikuje děti z cílové skupiny (červen – září 2020)
 • informuje rodiče o programu, motivuje k zapojení
 • potvrzuje oprávněnost dětí → poskytuje škole prostřednictvím Krajského úřadu konečný seznam zapojených dětí
Školy:
 • Školy vtomto projektu nejsou samostatnými žadateli o dotaci, ale jsou partnery žadatele – tedy kraje, což jim značně zlehčuje administrativu. Škola nevyplňuje žádnou projektovou žádost ani závěrečnou zprávu. Pouze sleduje docházku zapojených dětí a počet jimi odebraných obědů.
 • Škola nijak nezjišťuje, zda ji navštěvují děti, které splňují nárok na zapojení do projektu. V případě zájmu se do projektu zapojit pouze nezávazně odhadne počet dětí, kterých by se podpora mohla týkat.
 • V základních školách je hrazen 1 oběd/dítě/den a v mateřských školách je to celodenní stravné, tedy 1 oběd a 2 svačiny/dítě/den.
 • Není relevantní, zda škola má vlastní stravovací zařízení nebo stravování zajišťuje externě. Obojí je možné.

V případě zájmu o více informací kontaktujte Lucii Feuchter na lfeuchter@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení