Workshop Kariérové poradenství

11. 1. 2018 Autor: Alena Svátková

Ve středu 10. ledna 2018 proběhl v náhradním termínu workshop s názvem Skupinové kariérové poradenství v rámci školy pro výchovné poradce.

Workshop byl pořádán v rámci projektu KAP a byl určen zájemcům o problematiku kariérového poradenství, zejména z řad kariérových poradců na středních školách.

V průběhu interaktivního workshopu se účastníci seznámili nejenom s obecnými teoretickými poznatky v dané oblasti, ale též s principy skupinového kariérového poradenství a vyzkoušeli si různorodé metody skupinové práce.

Workshop byl zaměřen především na aktivity, které pomohou identifikovat kompetence žáků a odhalit jejich potenciál, tedy principy práce kariérového poradce na škole se zaměřením na skupinové poradenství, aktivity, které lze s žáky realizovat, a sledovat tak jejich zájmy a kompetence a práci s motivací žáka a její využití při rozhodování o volbě dalšího povolání

Dopolední blok byl věnován především diagnostice - metodám mapování zájmů, zálib a kompetencí k využití při volbě vzdělávání a budoucího povolání žáků (adaptace CH-Q), v odpoledních hodinách byly na programu činnosti zaměřené na využití aktivit k podpoře iniciativy žáků – práce se sebereflexí a sebepojetím a další techniky vedoucí k poznání osobnostních charakteristik žáků, týkající se strategie rozhodování, profesních přání apod.