Formativní hodnocení

25. 6. 2019 Autor: Petra Hnátová

Pozvánka na pětidenní kurz Formativní hodnocení

Logo KAP KHK

Čtyřicetihodinový kurz je určen pro učitele SŠ a ZŠ. Lektoři se zaměří na jeden z nejúčinnějších postupů vedoucích k efektivnímu vzdělávání žáků v heterogenních kolektivech – posouzení důsledků učebního prostředí, ve kterém učitelé nesrovnávají žáky mezi sebou, ale zaměřují se na dosahování učebních cílů u každého z nich, prozkoumání tématu podpory zodpovědnosti za své vlastní učení a její nástroje (např. student-led conferences, kriteriální rámce, mapy učebního pokroku, žákovská portfolia), porozumění učebním potřebám žáků a jak přizpůsobovat těmto potřebám výuku, seznámení se s výsledky výzkumů, které dokládají význam formativního hodnocení, a také to jak formativní hodnocení podporuje u žáků důvěru ve spravedlivost školy a zvyšuje celkovou školní úspěšnost všech žáků. Průběžně budou hledány odpovědi na otázky spojené s riziky, překážkami a obtížemi, které zavádění tohoto způsobu hodnocení obvykle provázejí, budeme z praktických zkušeností čerpat inspirace k tomu, jak tato rizika, překážky a obtíže překonávat.

Kurz bude realizován pro dvě skupiny:

1. skupina 2. skupina
lektoři: Zdeněk Dlabola, Jana Stejskalová lektoři: Zdeněk Dlabola, Petra Keprtová
26. – 27. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 28. -29. 8. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
4. – 5. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 6. -7. 11. 2019 od 9:00 do 17:00 v budově Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
25. 3. 2020 od 9:00 do 17:00, místo bude upřesněno 26. 3. 2020 od 9:00 do 17:00, místo bude upřesněno


Na kurzu bude účastníkům prezentováno:

  • vztah kompetence k učení a formativního hodnocení

  • formativní x sumativní hodnocení

  • podmínky pro zavádění tohoto způsobu hodnocení

  • důsledky symetrické komunikace mezi žákem a učitelem i žáky navzájem, poskytnutí okamžité zpětné vazby

  • způsoby stanovení individualizovaných výukových cílů a sledování pokroku každého žáka na cestě k těmto cílům