Cesty ke čtenářské gramotnosti

28. 2. 2018 Autor: Petra Hnátová

Pozvánka na seminář Cesty ke čtenářské gramotnosti.

Logo KAP KHK

Dne 20. 3. 2018 se v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové uskuteční seminář na téma „Cesty ke čtenářské gramotnosti“.

Součástí semináře jsou praktické ukázky aktivit, které si účastníci vyzkouší, přednášky, ukázka dobré praxe.

Cílem je seznámení účastníků s:

  • aktivitami zaměřenými na informační gramotnost

  • informacemi o možnostech rozvoje čtenářské gramotnosti napříč předměty

  • návodem, jak vyhodnocovat informace ze světa médií