Výzva č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II

12. 12. 2018 Autor: Petra Hnátová

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 12. prosince 2018 výzvu č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II

Logo KAP KHK

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 28. listopadu 2018 avízo výzev č. 02_18_065 a 02_18_66 Šablony pro SŠ a VOŠ II včetně všech příloh v prioritní ose 3 OP VVV. Přílohy výzvy jsou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 29. listopadu 2019 ve 14:00 hod.


Více informací naleznete na stránkách MŠMT.


Logo OP VVV