Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceVýsledky hodnocení 2. výzva

Projekty ze zásobníku schválené k podpoře

Poslední aktualizace: 8. 10. 2017

Rada Královéhradeckého kraje na svých zasedáních dne 2. 5. 2017 (č. usnesení RK/10/621/2017) a dne 18. 9. 2017 (č. usnesení RK/26/1437/2017) schválila k vyjmutí celkem 59 projektových žádostí (39 + 20) ze zásobníku projektů a poskytnutí podpory žadatelům uvedeným v přiloženém seznamu.

 

Podpora se poskytuje žadatelům z 2. výzvy Kotlíkových dotací vyhlášené 12. 7. 2016, jejichž žádosti úspěšně prošly hodnocením, ale z důvodu vyčerpání alokace 94 mil. Kč nemohly být finančně podpořeny a byly tak zařazeny do zásobníku. Níže uvedení žadatelé budou podpořeni z prostředků uspořených z nedočerpaných dotací či nerealizovaných projektů. Podpora je poskytována podle pořadí, v jakém byly žádosti podány v rámci výzvy. Ze zásobníku podle daného pořadí nejsou podpořeni tři žadatelé - dva z nich již získali dotaci v rámci následné výzvy č. 17OPK01 a jeden žadatel zemřel (jedná se o žádosti č. 16OPK02 – 0807, 16OPK02-0808 a 16OPK02-1540). 

Autor: Pavel Kavalír

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Projekty ze zásobníku schválené k podpoře Žádosti vyjmuté ze zásobníku a podpořené z úspor 1. a 2. výzvy. pdf 183 kB 8.10.2017