Kotlíkové dotace - výzva na podporu obnovitelných zdrojů energie (OZE) č. 17OPK01 vyhlášena!

4. 4. 2017 Autor: Pavel Kavalír

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání dne 27. 3. 2017 schválilo dotační program 17OPK01 "Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace (Podpora obnovitelných zdrojů energie)". Výzva byla zveřejněna v pátek 31. 3. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí o finanční prostředky na výměnu zastaralých zdrojů vytápění za tzv. obnovitelné zdroje energie (kotel spalující výhradně biomasu a tepelné čerpadlo) bude zahájen dne 2. května 2017 v 8:00 na dotačním portále DOTIS. Pozor - v tento den bude probíhat pouze elektronický zápis do pořadníku žadatelů!

Žadatelé, kterým se podaří umístit v pořadníku (maximální kapacita je 250 míst), budou moci od následujícího dne, tj. 3. 5. 2017 od 8:00 podat elektronicky řádnou žádost. Systém bude pro tyto žadatele otevřen až do pátku 5. 5. 2017 do 12:00 hod. Doporučujeme nevyplňovat žádost ihned na začátku této lhůty ani na jejím konci, v této fázi projektové žádosti již není čas odeslání elektronické žádosti rozhodující, o pořadí rozhoduje čas zápisu do Pořadníku žadatelů ze 2. 5. 2017 (viz předchozí odstavec).

Prohlédněte si podrobný grafický průvodce podáním žádosti. Důrazně žádáme, abyste provedli v souladu s informacemi uvedenými v textu výzvy registraci na dotačním portále (nejlépe do 24. 4. 2017), případně provedli kontrolu stávající registrace. Při nejasnostech nás neváhejte kontaktovat.

Soubory ke stažení