Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotaceKotlíkové dotaceAktuality - kotlíkové dotace

Druhá výzva Kotlíkových dotací - zveřejnění výsledků hodnocení

Poslední aktualizace: 30. 1. 2017

Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 12. 7. 2016, příjem žádostí zahájen 12. 9. 2016) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků.

Finanční podpora byla schválena celkem 813 žadatelům, 142 žádostí bylo vyřazeno a 728 žádostí bylo zařazeno do zásobníku projektů.Část z žádostí umístěných v zásobníku bude možné postupně podpořit z prostředků uspořených v rámci 1. výzvy, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace. Žadatel bude v takovém případě kontaktován příslušným administrátorem a bude mu nabídnuta možnost poskytnutí prostředků, v případě zájmu bude zaslán obratem návrh smlouvy s následným podpisem obou smluvních stran (žadatel a statutární zástupce kraje). Předpokládá se dodatečná podpora cca 40 žadatelů.

Žadatelům, jejichž žádosti jsou uveřejněny v dokumentu Projekty schválené k realizaci, byl doručen návrh smlouvy o poskytnutí dotace. Žadatelé, jejichž žádosti jsou uvedeny v dokumentu Projekty zařazené do zásobníku, budou postupně oslovováni podle objemu dostupných prostředků. Informace ke stavu zásobníku budeme postupně aktualizovat.

Autor: Pavel Kavalír

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Projekty schválené k realizaci Anonymizovaný seznam žádostí v pořadí podle času podání žádosti. pdf 868 kB 1.2.2017
Projekty vyřazené Anonymizovaný seznam. pdf 212 kB 1.2.2017
Projekty zařazené do zásobníku Anonymizovaný seznam v pořadí podle času podání žádosti. pdf 791 kB 1.2.2017
Seznam podaných žádostí v druhém kole Kotlíkových dotací Výpis ze systému DOTIS pdf 171 kB 4.10.2016