Operační program Životní prostředí

25. 8. 2017 Autor: Roman Klíma

Kompletní informace o Operačním programu Životní prostředí naleznete na webové adrese www.s-f.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi.


Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

v rámci prioritní osy 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a specifického cíle
2.1: Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek

Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji