Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program slouží na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání, jakož i k usnadnění přístupu k půjčkám. EaSI tak integruje a rozšiřuje tři stávající finanční nástroje: Program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Progress, Evropský portál pracovní mobility EURES a Evropský nástroj mikrofinancování Progress. Nový integrovaný přístup si klade za cíl zvýšit soudržnost a dopad jmenovaných nástrojů. Rozpočet činí 920 mil. EUR.