Nástroj pro propojení Evropy

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Rozpočet tohoto nástroje je určen pro strategické projekty v oblasti dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Hlavním cílem nástroje je rozvoj výkonného, udržitelného a efektivního propojení sítí v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Dále budování chybějících přeshraničních vazeb a odstraňování dosavadních problémů podél hlavních transevropských dopravních koridorů. Schválená celková alokace programu činí 33,3 mld. EUR.