LIFE

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. Podporuje projekty státních i soukromých organizací. Klade důraz na lepší využívání surovin a aktivity související se změnou klimatu. Rozpočet činí 3,1 mld. EUR.