Fiscalis 2020

20. 4. 2015 Autor: Roman Klíma

Program je zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. Má za cíl zlepšit spolupráci mezi daňovými správami a poskytovat mechanismy a prostředky ne zlepšení této spolupráce. Program nemá vést k další harmonizaci rozdílných vnitrostátních systémů, ale má umožnit snížení negativních účinků jako jsou např. daňové podvody, narušování hospodářské soutěže, administrativní zátěž pro daňové správy a podniky atd. Rozpočet činí 243 mil. EUR.