Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaRozvoj krajeEvropské granty a dotacePřehled programů 2014-2020

_popis: Komunitární programy

Poslední aktualizace: 14. 8. 2013

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.

Programy jsou vždy víceleté a poskytují pouze neinvestiční podporu. Žadatelé musí peníze použít na konkrétní a v projektu předem uvedené účely. Nejvýznamnějšími programy v období 2014-2020 jsou programy Erasmus+ a program pro vědu, výzkum a inovace Horizont 2020 nebo program LIFE s navýšeným rozpočtem. K novým programům patří Kreativní Evropa nebo Nástroj pro propojení Evropy.


Autor: Roman Klíma