Východočeské kraje si vyměnily zkušenosti na poli mezinárodní spolupráce

13. 9. 2017 Autor: Roman Klíma

Na půdě Krajského úřadu Pardubického kraje se uskutečnilo společné jednání zástupců Královéhradeckého a Pardubického kraje na téma přeshraniční spolupráce a rozvoj mezinárodních vztahů. Delegaci Královéhradeckého kraje vedl krajský radní Pavel Hečko, zodpovědný za oblast regionálního rozvoje, evropských grantů, dotací a cestovního ruchu. Za samosprávu Pardubického kraje se jednání účastnil René Živný - člen rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku. Jednání se zúčastnili další zástupci obou krajů, kteří se zabývají evropskými projekty a mezinárodními vztahy. Toto jednání je důkazem stále se upevňující spolupráce mezi oběma kraji.

Více - viz tisková zpráva.