7. setkání pracovníků ORP v oblasti regionálního rozvoje

13. 12. 2012 Autor: Ing. Miloslav Roman

Dne 11. prosince 2012 se uskutečnilo tradiční a v pořadí již 7. setkání pracovníků obcí s rozšířenou působností se zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Centra evropského projektování v oblasti regionálního rozvoje.

Seminář se konal v budově Evropského domu v Regiocentru Nový Pivovar v Hradci Králové a zúčastnil se ho i 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml.

Program setkání ORP, které bylo prvním po nových krajských volbách, byl zaměřen na výměnu zkušeností a vzájemnou zpětnou vazbu, koordinaci činností či získání aktuálních informací v oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a poskytování dotací na území Královéhradeckého kraje.

Hlavním bodem jednání byla příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014 – 2020 včetně procesu tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2020 a její projednání s dalšími regionálními aktéry. V rámci toho byla prezentována i podpora integrovaných přístupů rozvoje na území kraje a podpora konkurenceschopnosti a inovací.

Dalšími tématy na setkání byly organizační změny na Krajském úřadu KHK od 1. ledna 2013, připravované dotace KHK na rok 2013, nové analýzy a studie či představení projektu „Cílená prezentace a propagace KHK jako celku v rámci cestovního ruchu“.

Podrobnější informace o přípravě Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014 – 2020 včetně tvorby Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2014 – 2020 najdete na http://strategie2020.cz/.