3.4 - Změna oboru vzdělání, přestup na jinou školu, přerušení vzdělávání

1. 2. 2011

Žádost žáka nebo studenta o změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání či přestupu na jinou střední nebo vyšší odbornou školu.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   3
   
 2. 02. Kód:   4
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Žádost žáka o změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání či přestup na jinou střední nebo vyšší odbornou školu.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Student, žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka mohou v odůvodněných případech požádat o změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání nebo o přestup na jinou školu.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Student, žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka se souhlasem žáka.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Dotyčný/ná musí být žákem střední školy nebo studentem vyšší odborné školy.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podat písemnou žádost řediteli školy, do které chce přestoupit, popř. písemnou žádost řediteli školy, ve které chce změnit obor vzdělání, či přerušit vzdělávání.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Žádost musí být podána řediteli školy, na kterou žák chce přestoupit, popř. řediteli školy, ve které chce změnit obor vzdělání, či přerušit vzdělávání.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Situaci je nutné řešit s ředitelem školy, kterou žák navštěvuje, a to ve chvíli, kdy žák usoudí, že jeho původní volba oboru vzdělání nebyla z různých důvodů vhodná, popř. že z vážných zdravotních, osobních či jiných důvodů potřebuje přerušit vzdělávání. V případě přestupu na jinou školu je nutné nejprve dojednat s ředitelem školy, kam chce žák přestoupit (nejprve zjistit, jestli je v daném oboru a třídě volné místo, pak podat žádost o přestup), v případě kladného vyřízení žádosti oznámit tuto informaci o přestupu řediteli školy, kterou prozatím žák navštěvuje..
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Vždy je potřeba podat písemnou žádost podepsanou zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem žáka spolu s nezletilým žákem.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Předepsané formuláře nejsou stanoveny.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny. V případě, že žák uvažuje o přestupu ze soukromé školy, musí postupovat dle znění smlouvy o přijetí a průběhu vzdělávání  na této škole.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůta pro vyřízení je 30 dní.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  O přestupu do jiné školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. O změně oboru v rámci jedné školy, či o přerušení vzdělávání, rozhoduje ředitel školy, kterou žák navštěvuje.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  V případě uskutečnění přestupu je třeba ve škole, kterou žák navštěvoval, vypořádat příslušné závazky.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít (pro případné dotazy):
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje:
  Mgr. Jiřina Klírová - jklirova@kr-kralovehradecky.cz,
  Naděžda Pozlerová - npozlerova@kr-kralovehradecky.cz,
  Mgr. Martin Odl - modl@kr-kralovehradecky.cz,
  Mgr. Daniel Horáček – dhoracek@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Odvolání v rámci správního řízení.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:
  V příslušné škole, popřípadě na odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství.
   
 26. 26. Kontaktní osoby:
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje -
  Mgr. Jiřina Klírová – tel. č. 495 817 563,
  Naděžda Pozlerová – tel. č. 495 817 248,
  Mgr. Martin Odl –  tel. č. 495 817 233,
  Mgr. Daniel Horáček – tel. č. 495 817 267.
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.9.2016
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  9.9.201611
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Nebylo stanoveno.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: