3.2 - Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky školy/školského zařízení

1. 3. 2010

Popis postupu konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky školy nebo školského zařízení.

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   3
   
 2. 02. Kód:   2
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Popis postupu konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky školy nebo školského zařízení.

 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace -  školy/školského zařízení.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Uchazeč splňující podmínky vyhlášeného konkurzního řízení.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Podmínky jsou stanoveny vyhlášením konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky dané školy/školského zařízení.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním přihlášky do konkurzního řízení na místo ředitele/ředitelky školy/školského zařízení.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje – Mgr. J. Klírová – tel. č. 495 817 263, Mgr. Jan Dvořák – 495 817 372.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Přílohy přihlášky stanovené ve vyhlášení konkurzního řízení.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Nejsou stanoveny jednotné formuláře.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Bez poplatků
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Lhůta pro odevzdání přihlášky do konkurzního řízení je stanovena v konkrétním vyhlášení konkurzního řízení. Jmenování konkurzní komise se provádí minimálně 30 dní před konáním konkurzního řízení. Uchazeč obdrží pozvánku ke konkurzu formou doporučené zásilky s dodejkou, která obsahuje místo, datum a hodinu konání konkurzu nejpozději 14 dní před konáním konkurzu. Po vyhodnocení konkurzu (v den konání konkurzu) předseda konkurzní komise vyhlásí výsledné pořadí uchazečů. Uchazeči jsou vyrozuměni o výsledném pořadí též písemnou formou, a to do 7 dnů od vyhlášení výsledného pořadí uchazečů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
  Další činnosti nejsou stanoveny.
   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  jklirova@kr-kralovehradecky.cz (školy a školská zařízení zřizovaná krajem)
  jdvorak@kr-kralovehradecky.cz (školy a školská zařízení zřizovaná obcemi)
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
  Žádné.
   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Sankce nejsou stanoveny.
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :
  Žádné.
   
 22. 22. Další informace: 
   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Odbor školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
  Mgr. Jiřina Klírová -  tel. č. 495 817 263 (školy a školská zařízení zřizovaná krajem),
  Mgr. Jan Dvořák - tel. č. 495 817 372  (školy a školská zařízení zřizovaná obcemi).
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  1.9.2016
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  9.9.2016
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:
  Konec platnosti návodu není stanoven.
   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: