5.04 - Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

22. 7. 2008

Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   5
   
 2. 02. Kód:   4
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Profesní osvědčení pro výuku a výcvik žadatelů o řidičské oprávnění

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Vyučovat jednotlivé předměty v rámci výuky a výcviku žadatelů o řidičské oprávnění, s výjimkou předmětu zdravotnické přípravy, mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žadatel prostřednictvím autoškoly, která předvádí žadatele ke zkouškám.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Podmínky dle § 21 odst. 2 písm. a) až e) a odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, úspěšné složení zkoušky učitele pro výuku a výcvik.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Ke zkoušce přihlašuje žadatele o získání profesního osvědčení podáním žádosti provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele, u krajského úřadu příslušného podle sídla provozovny provozovatele autoškoly.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na odboru dopravy a silničního hospodářství, s pracovníky oddělení dopravy, v úřední hodiny.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Dle informačního dokumentu na záložce odboru dopravy na http://www.kr-kralovehradecky.cz/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Vydání profesního osvědčení (po zkouškách): 300 Kč na pokladně KÚ či příslušnému zaměstnanci.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Dle dohody.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 167/2002 Sb.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:
  Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Jitka Erbenová
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  6.6.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: