5.03 - Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

22. 7. 2008

Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   5
   
 2. 02. Kód:   3
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Ust. § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví omezení jízdy některých vozidel na dálnici a na silnici I. třídy, z tohoto omezení může být povolena výjimka.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Žadatel, který žádá o udělení výjimky.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Je-li pro to důvod hodný zvláštního zřetele.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním písemné žádosti podle § 1 vyhl. č. 30/2001Sb.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na odboru dopravy a silničního hospodářství, s pracovníky oddělení dopravy, v úřední hodiny.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:

   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 30/2001 Sb.
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Bez správního poplatku.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Do 30 dnů.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
  Policie ČR
   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 30/2001 Sb.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:

   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
  Dle ust. § 23 odst. 1 písm. h) a odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - pokuta do 5.000,- Kč
   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Jitka Erbenová
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  6.6.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: