5.01 - Prokazování finanční způsobilosti dopravce

22. 7. 2008

Prokazování finanční způsobilosti dopravce

 1. 01. Identifikační číslo návodu:   5
   
 2. 02. Kód:   1
   
 3. 03. Pojmenování (název) životní situace:

  Prokazování finanční způsobilosti dopravce

   
 4. 04. Základní informace k životní situaci:
  Finanční způsobilost musí prokázat ten, kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost.
   
 5. 05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
  Ten v jehož zájmu nebo kvůli jeho podnikatelské činnosti na úseku dopravy má být prokazovaní finanční způsobilosti požadováno.
   
 6. 06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
  Podmínky dle § 4a odst. 1 až 6 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
   
 7. 07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:
  Podáním písemně podle § 4 odst.1 vyhlášky č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů.
   
 8. 08. Na které instituci životní situaci řešit:
  Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 9. 09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:
  Na odboru dopravy a silničního hospodářství, s pracovníky oddělení dopravy, v úřední hodiny.
   
 10. 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
  Rozvahu nebo zahajovací rozvahu, rozvahu ve zjednodušeném rozsahu nebo zahajovací rozvahu ve zjednodušeném rozsahu, anebo doklad podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 366/1999 Sb. a seznam vozidel, pro která se finanční způsobilost prokazuje. Uvedené doklady týkající se uplynulého období se předkládají v kopii shodné s doklady, které byly v originálu předány finančnímu úřadu a jejichž převzetí bylo finančním úřadem potvrzeno. (2) Seznam vozidel předloží dopravce v tomto členění: a) autobusy, které podléhají dani silniční, b) nákladní automobily s uvedením největší povolené hmotnosti každého vozidla. (3) V seznamu vozidel dopravce dále uvede u každého vozidla jeho typ, rok výroby nebo datum první registrace vozidla a státní poznávací značku. K ověření těchto údajů dopravce předloží k nahlédnutí technické průkazy vozidel nebo jejich ověřené kopie. (4) Dopravce, který prokazuje finanční způsobilost v návaznosti na § 2 odst. 4, případně na § 3 odst. 3 a nedisponuje dopravními prostředky, předloží počty autobusů a počty nákladních automobilů podle podnikatelského záměru. Před skutečným zahájením silniční dopravy dopravce předloží příslušnému dopravnímu úřadu seznamy vozidel podle odstavců 2 a 3.
   
 11. 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
  Žádost o finanční způsobilost na záložce odboru dopravy na http://www.kr-kralovehradecky.cz/
   
 12. 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
  Bez správního poplatku.
   
 13. 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
  Do 15 pracovních dnů ode dne podání žádosti.
   
 14. 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

   
 15. 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:

   
 16. 16. Elektronická služba, kterou lze využít:
  posta@kr-kralovehradecky.cz
   
 17. 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
  Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokazování finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.
   
 18. 18. Jaké jsou související předpisy:

   
 19. 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

   
 20. 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

   
 21. 21. Nejčastější dotazy :

   
 22. 22. Další informace:

   
 23. 23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě:

   
 24. 24. Související životní situace a návody, jak je řešit:

   
 25. 25. Za správnost návodu odpovídá útvar:
  Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
   
 26. 26. Kontaktní osoba:
  Iva Bažantová, Marcela Konečná
   
 27. 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:
  6.6.2008
   
 28. 28. Popis byl naposledy aktualizován:
  1.2.2011
   
 29. 29. Datum konce platnosti popisu:

   
 30. 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace: