Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivnostenský úřad

Upozornění pro podnikatele v koncesované živnosti „Silniční motorová doprava"

Poslední aktualizace: 26. 6. 2018

Prokázání finanční způsobilosti

Krajský živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, kteří provozují koncesovanou živnost s předmětem podnikání „Silniční motorová doprava nákladní – provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí“, nebo „Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče“, že podle § 8 zákona č. 111/1994 Sb. jsou povinni do 31. 7. 2018 (na požádání lze lhůtu prodloužit do 31. 8. 2018) prokázat splnění podmínky finanční způsobilosti. Tu lze prokázat všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009. Pokud podnikatel v zákonem stanovené lhůtě finanční způsobilost neprokáže, zahájí s ním živnostenský úřad na základě podnětu dopravního úřadu řízení o zrušení jeho živnostenského oprávnění ve výše uvedeném rozsahu. Zároveň je podnikatel povinen uhradit náklady řízení, které jsou stanovené paušální částkou 1.000 Kč. Finanční způsobilost se prokazuje u příslušného dopravního úřadu, kterým je v Královéhradeckém kraji Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravy Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (kontakt zde).

Autor: Miloš Zadrobílek