Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíPlánování v oblasti vod

Aktualní informace z plánování oblasti vod

Poslední aktualizace: 4. 11. 2009

Konečný návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje na jeho desátém zasedání, které se uskutečnilo dne 2. 12. 2009. Plán oblasti povodí Horního a středního Labe byl schválen za podmínky, že nejpozději do 22. 12. 2009 bude doplněn o informativní přílohu, obsahující seznam výhledových vodních nádrží na území Královéhradeckého kraje, obsaženém ve Směrném vodohospodářském plánu (příloha č. 34).

Dne 13. října 2009 se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář pro členy Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členy výborů zastupitelstva na téma „Plán oblasti povodí Horního a středního Labe“.


Dopisem ze dne 30. 7. 2009 požádal státní podnik Povodí Labe Královéhradecký kraje o schválení „Konečného návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ v orgánech Královéhradeckého kraje.


Dne 23. června 2009 se uskutečnilo v sídle státního podniku Povodí Labe veřejné projednání „Návrhu Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“ a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA).


Dopisem ze dne 4. 5. 2009 schválila ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podle ustanovení § 25 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, „Upravený návrh Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe“.

Autor: Zdeněk Štorek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Základní informace o plánu povodí a programu opatření pro správní obvod Královéhradeckého kraje pdf 3022 kB 4.11.2009
Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva KHK ze dne 2. 12. 2009 - schválení Plánu oblasti povodí pdf 223 kB 17.12.2009