Královéhradecký kraj

Úvodní stránkaKrajský úřadŽivotní prostředí a zemědělstvíPlánování v oblasti vod

Informativní seminář v oblasti plánování vod

Poslední aktualizace: 26. 3. 2015

Dne 26. 3. 2015 se v prostorách sálu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje uskutečnil seminář, jehož tématem bylo seznámit přítomné s:

  • návrhem Národního plánu povodí Labe,
  •  návrhem Národního plánu povodí Odry,
  • návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
  • návrhem Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,
  • návrhem Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe,
  • a návrhem Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.

Seminář byl určen pro pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, stavební úřady a významné uživatele povrchových a podzemních vod.

Autor: Zdeněk Štorek

Přílohy ke stažení:

Název přílohy Popis Typ Velikost Datum
Plány pro zvládání povodňových rizik MŽP ČR pdf 667 kB 26.3.2015
Představení návrhu Národních plánů povodí Dunaje, Odry a Labe Ing. Robin Hála, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. pdf 638 kB 26.3.2015
Představení návrhů Plánú povodí (PDP, NPP, PpZPR) Mgr. Petr Ferbar, Povodí Labe, státní podnik pdf 2362 kB 26.3.2015