Semináře o problematice přírodě blízkých protipovodňových opatření

11. 5. 2011 Autor: Zdeněk Štorek

Ministerstvo životního prostředí připravilo na měsíce květen, červen a září 2011 celodenní semináře týkající se problematiky přírodě blízkých protipovodňových opatření, které se budou konat ve 48 městech v celé České republiky.

Cílem seminářů je především zajištění publicity a inzerce přírodě blízkých protipovodňových opatření, a to jako podpora čerpání finančních zdrojů z Operačního programu Životní prostředí, konkrétně oblast podpory 1.3. a 6.4, zaměřených na realizaci protipovodňových opatření.

Více informací k aktuálním seminářům naleznete na www.vodavkrajine.cz