Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací

28. 7. 2008 Autor: Václav Bareš

Krajský úřad připomíná všem vlastníkům vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu jejich povinnost zpracovat Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nejpozději do 31.12.2008.

Krajský úřad připomíná všem vlastníkům vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu jejich povinnost zpracovat Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací nejpozději do 31.12.2008. Tuto povinnost ukládá §8 odst.11 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Obsah Plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací včetně pravidel pro jeho zpracování je uveden v §13a a příloze č.18 vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.